K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach
BIP.gov.pl

  Ochrona danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach, ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce, reprezentowana przez Annę Klimecką - dyrektora.

  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach, jest Monika Listwan, monika.listwan.iod@ck-pieszyce.pl tel. 74 836 53 41 wew. 22.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  - udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencję udostępniania zbiorów, kontrolę terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem Biblioteki) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  - prowadzenia dokumentacji związanej z uczestnictwem w zajęciach sekcji artystycznych (w tym: ewidencja uczestników, terminowość wpłat) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  - dokumentowania zajęć, konkursów, imprez organizowanych w MBP-CK w Pieszycach (wizerunek) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres email) mogą być wykorzystane:

  - do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3

  - do przekazania informacji o stanie wpłat za zajęcia artystyczne,

        - do informowania o realizacji zajęć sekcji artystycznych oraz organizowanych   imprezach przez MBP-CK

         - do przechowywania dla celów archiwalnych.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

  7. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie:

  - uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych;

  - uniemożliwia korzystanie z udziału w zajęciach sekcji artystycznych MBP-CK w Pieszycach;

  - uniemożliwia korzystanie z imprez organizowanych przez MBP-CK w Pieszycach.

  10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Monika Listwan
  Publikacja dnia: 21.01.2020
  Podpisał: Monika Listwan
  Dokument z dnia: 21.01.2020
  Dokument oglądany razy: 3285
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach